Trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua đã đề ra 15 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu GDP đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD…

15 chi tieu phat trien kinh te xa hoi 2022 11 01 2349 scaled