Vào dịp cuối năm, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên cả nước lại diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, người dân cần nêu cao hơn nữa ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm nhằm góp phần bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự.

Dưới đây là một số thủ đoạn của bọn tội phạm cướp giật hiện nay và các biện pháp phòng ngừa mà mọi người có thể áp dụng nếu gặp phải:

image 406