Tindoday – Đồng Nai dự kiến sẽ chi hơn 889 tỉ đồng để hỗ trợ nhân viên y tế công lập trên địa bàn trong giai đoạn 2023 -2025.

Tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào ngày 10/12, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ nguồn lực y tế tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, để đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ nhân viên y tế công lập trên địa bàn trong giai đoạn này tỉnh Đồng Nai dự kiến chi hơn 889 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này được lấy từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

image 256

Đối tượng ưu tiên được nhận hỗ trợ là nhân viên thuộc đơn vị y tế công lập có tính chất đặc thù, nhiều khó khăn trong thu hút, tuyển dụng và điều kiện, môi trường làm việc. Tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng hỗ trợ theo 6 mức: 4 triệu đồng/tháng; 3 triệu đồng/tháng; 2,5 triệu đồng/tháng; 2 triệu đồng/tháng; 1,5 triệu đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế khu phố thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn là 500 ngàn đồng/người/tháng.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.