Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, 82 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội, được Đại hội đại biểu lần thứ IX suy tôn Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu sau lễ suy tôn, Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng hồi tưởng lại năm 1981, chín hệ phái Phật giáo hai miền đã hợp nhất thành Giáo hội Phật giáo. Lúc đó, Đại hội lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ có 100 đại biểu, “nhưng các vị là các viên ngọc quý”.

Đức Pháp chủ đời thứ 1 là đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận siêu khẩn thiết huấn luyện tăng tài. Ngài từng nói chùa mà không sở hữu tăng coi như không có. Có tăng mà nâng cao thất học thì càng hiểm nguy hơn. Vì vậy, ngài coi trọng giáo dục Phật giáo để mở có trí tuệ. Từ ấy đến nay đã mang phổ biến lớp tăng sĩ mang học vị từ cử nhân đến tiến sĩ.

Đức Pháp chủ trang bị ba là đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã nhìn thấy nâng cao ni có sở học nhưng đạo hành mang phần khiếm khuyết, nặng lý luận, tranh chấp hơn thua, nên siêu lo. Vì vậy, ngài đã gọi hòa thượng Thích Trí Quảng đến, kể rằng bản thân tuổi đã cao, muốn làm rộng rãi việc nhưng không được. Vì vậy, ông yêu cầu xây dựng Hội đồng Giám luật để chỉnh đốn đạo phong tăng ni. “Đạo phong khiếm khuyết sẽ làm tổn thương giáo hội không ít”, ông nói.

Sau đó, Hội đồng Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, do hòa thượng Thích Trí Quảng khiến cho Chủ tịch. Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, đây là hai vấn đề quan trọng nhất của giáo hội mà hai vị Pháp chủ để lại. Vì vậy, Giáo hội Phật giáo nên nêu cao trí tuệ và kỷ cương. “Có trí tuệ mới với kỷ cương. Trí tuệ giúp ta thấy các gì đáng làm, đáng nói, đoàn kết. Trí tuệ và kỷ cương giúp chúng ta phát triển bền vững”, ông nói.

Ngoài ra, Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng cũng lưu ý phát hiện, bổ dưỡng tài năng để đề bạt vào hầu hết chức danh trong Giáo hội Phật giáo. “Nếu ko mang nhân tài, ko mang những người điển hình thì Phật giáo sẽ suy“, ông nói.

image 461
Nghi thức suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội cũng cử hành nghi thức tấn phong 268 vị lên giáo phẩm Hòa thượng, 1.102 vị lên giáo phẩm Thượng tọa, 391 vị lên giáo phẩm Ni trưởng và 1.581 vị lên giáo phẩm Ni sư. Toàn thể đại biểu đã thông qua nghị quyết đại hội IX nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong đại hội Phật giáo lần thứ IX này, đức Pháp chủ mới và giáo hội cũng đặt ra Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Theo đó, giáo hội lấy việc tu tập pháp hành của tăng ni, Phật tử là nhiệm vụ trọng tâm trong hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cấp bách hiện nay của các tầng lớp trong xã hội. Giáo hội cũng đặt ra mục tiêu thường xuyên giám sát, kiểm soát, tăng cường quản lý, chấn chỉnh sinh hoạt của tăng ni, tự viện trong cả nước, nhất là đối với tăng ni trẻ trước những hoàn cảnh xã hội hiện đại.

image 462
Đức đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sinh năm 1940 tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Hóc Môn, Gia Định (nay là huyện Củ Chi, TP.HCM). Năm lên 10 tuổi, ngài xuất gia xuất gia theo Đại lão Hòa thượng Thích Trí Đức (1909-1999) tại tổ đình Huê Nghiêm (Thủ Đức).

Từ năm 1957 tới 1960, ngài tu học tại Phật học đường Nam Việt – chùa Ấn Quang (Sài Gòn). Ngài được đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo năm 1960, chính thức nối cái Lâm Tế Gia Phổ đời thiết bị 41.

Từ năm 1960 – 1964, ngài làm giảng sư, sau ấy du học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản từ năm 1965-1972.

Từ năm 1973-1975 ngài được suy cử đảm nhiệm Vụ trưởng Vụ Phiên dịch và Trước tác thuộc Tổng vụ Hoằng pháp; đặc cách tấn phong giáo phẩm Thượng tọa lúc 37 tuổi.

Từ năm 1975-1981, ngài được suy cử đảm đương Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên thuộc Viện Hóa đạo GHPGVN Thống nhất.

Ngay sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập vào ngày 7/11/1981, ngài được là thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, gánh vác Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, cho đến năm 2007.

Ngài là một trong các vị giáo phẩm tham dự xây dựng thương hiệu Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, được Trung ương Giáo hội chỉ định tham gia Ban Trị sự, đảm nhận Phó Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo, Phó Trưởng ban Thường trực, Quyền Trưởng ban rồi chính thức lãnh đạo Phật giáo TP.HCM trong trách nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM từ tháng 11/1998-6/2022.