Tindoday – Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Hôm nay (ngày 30/12), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã tổ chức họp bất thường nhằm thảo luận và thống nhất chủ trương về công tác nhân sự. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu và thống nhất cho ông Phạm Bình Minh thôi đảm nhiệm vị trí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

image 570
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng có chủ trương giới thiệu 2 nhân sự cho Bộ Chính trị xem xét trình Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sinh năm 1959, quê Nam Định. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết từ 4/2006 đến 1/2009, chính thức từ 1/2009), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV.

Ông từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4/2021 đến nay ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Theo dự kiến, sáng 5/1/2023, Quốc hội khoá XV sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt kỳ thứ hai nhằm xem xét những vấn đề hệ trọng, qua đó có quyết định đến công tác cán bộ.