Tindoday –  Dự án cao tốc Bắc – Nam đang tiến hành triển khai thu hồi mặt bằng, trong đó việc bồi thường cây trồng sẽ phân tách thành từng khu vực áp dụng đối

image 342

Qua đó, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành bảng giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Cụ thể việc phân loại, đơn giá được tính như sau:

Đối với cây trồng hàng năm, tại địa phương sẽ xác định một loại cây trồng chính và lấy năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của loại cây đó để áp dụng:

  • Ở khu vực đồng bằng: Cây lúa là cây trồng chính mức giá bồi thường là 5.566 đồng/m2.
  • Ở khu vực trung du, miền núi: Cây mía hoặc cây sắn là cây trồng chính để tính bồi thường với mức giá bồi thường cây sắn là 6.188 đồng/m2 và cây mía là 7.311 đồng/m2.

Đối với cây trồng lâu năm thì xác định như sau: Trường hợp vườn cây chưa cho thu hoạch thì tiền bồi thường sẽ được tính bằng toàn bộ chi phí đầu tư theo giá thị trường tại địa phương. Ngược lại, nếu vườn cây đang thu hoạch thì tiền bồi thường được tính bằng toàn bộ chi phí đầu tư cộng với giá trị mà vườn cây cho thu hoạch.