Tindoday – Bắt đầu từ ngày 1/1/2023, người dân có thể dùng thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy thông báo số định danh cá nhân để làm thủ tục hành chính.

Theo quy định tại Nghị định 104 “sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công” thì bắt đầu từ năm 2023, nhiều thủ tục sẽ không cần xuất trình sổ hộ khẩu, cụ thể: Hỗ trợ tạo việc làm; bảo hiểm y tế; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; phát triển giáo dục mầm non; quản lý học phí với cơ sở giáo dục công lập; miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ lĩnh vực giáo dục, đào tạo; điện lực; nhà ở; đất đai; y tế…

image 505

Người dân chỉ cần trình một trong các loại giấy tờ sau để thực hiện thủ tục trên, như: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú (văn bản ghi nhận thông tin cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp), giấy thông báo số định danh cá nhân, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính phủ chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức dùng thông tin về cư trú của công dân tại CSDL quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính hoặc thực hiện dịch vụ công. Thông tin tình trạng cư trú của công dân ở thời điểm thực hiện thủ tục hành chính được cập nhật và quản lý theo dữ liệu trên Cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, địa phương.

Các hình thức thu thập thông tin nơi ở của công dân gồm: Hệ thống thông tin xử lý thủ tục hành chính cấp bộ và cấp tỉnh đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tài khoản ID cá nhân của công dân mở tại ứng dụng VNEID; sử dụng thiết bị điện tử đã có kết nối Internet với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm thiết bị đọc mã số QRCode hoặc thiết bị quét chip trên thẻ căn cước công dân bằng chip.

Trong trường hợp không thể tiếp cận với thông tin cư trú của công dân theo những cách kể trên thì cán bộ có thể đề nghị công dân cung cấp bản sao hay xuất trình một trong các tài liệu có khả năng xác minh thông tin đã cư trú.