UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký ban hành văn bản về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, trong công văn yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo, sở Y tế, sở LĐTB&XH, ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, UBND TP. Thủ Đức và quận, huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định của Luật An toàn thực phẩm.

image 335
Vừa qua xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm của học sinh trường Ischool Nha Trang

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm tất cả các khâu từ chế biến, bảo quản đến vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, phải tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định.

Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm , không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM còn đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong cơ sở giáo dục phải xử lý kịp thời.